Verandering

Verandering

Breng uw organisatie in beweging

Organisatieverandering heeft alles te maken met het veranderen van gedrag van mensen in de organisatie. Misschien kan je stellen dat een organisatieverandering pas succesvol is, als alle mensen aan het veranderen zijn. En bovendien in de juiste richting.

Verandering kent veelal een structurele, planmatige kant. Waar gaan we heen en hoe moet onze organisatie er uit zien?

Maar verandering is toch vooral mensen in beweging krijgen – en te houden. Mensen in staat stellen om zelf wezenlijke en noodzakelijke veranderingen door te voeren. Veranderingen die hun dagelijkse praktijk verbeteren en die hen beter in staat stellen om te gaan met de uitdagingen waar de organisatie voor staat. Veranderingen die helpen betere producten en diensten te leveren, die blijvend voldoen aan de eisen van klanten, burgers en stakeholders. Die bovendien slimmer tot stand komen en op verantwoorde wijze.

Dat is niet altijd eenvoudig, maar als uw mensen niet voor die verandering zorgen, wie doet het dan wel? De filosofie van Performability is organisaties en leidinggevenden te helpen om mensen te inspireren om te handelen en blijvend te veranderen. Het vraagt ook om daadkracht, volharding en consequent handelen van leidinggevenden op alle niveaus. Performability begeleidt bij het ontwikkelen van het veranderleiderschap; aan en in de verandering. We zorgen ervoor dat de betrokkenen zelf aan de slag gaan, concrete resultaten behalen en echt doorgaan tot de verandering geïmplementeerd is. En daarna de volgende verandering met zelfvertrouwen en energie kunnen oppakken.