Strategie

Strategie

 Consistente Business en HR Strategie

Opereren in een uitdagende omgeving met veeleisende klanten, burgers en overige stakeholders vraagt om slim uitgewerkte en goed geïmplementeerde organisatiestrategieën. De kunst is enerzijds de veranderende eisen vanuit de omgeving goed te snappen en daarop in te spelen en anderzijds de eigen kerncompetenties goed te kennen en die verder te ontwikkelen en optimaal te benutten.

Consistente strategie bestaat uit het wat, het waarom en het hoe:

  • Wat zegt onze strategie en wat is dus de bijdrage die wij leveren aan de omgeving en onze stakeholders
  • Waarom doen we dat? Dat is het beantwoorden van de achterliggende vraag met behulp van onze missie en visie
  • Hoe doen we dat? Hoe zetten we onze mensen en middelen in om dat te bereiken en hoe vormen we onze organisatie om dat te faciliteren?
  • Een strategie op papier is een mooi uitgangspunt, maar de echte strategie zit in de uitvoering ervan. Daarom is de HR strategie essentieel; het zijn immers de medewerkers en leidinggevenden waar de strategie in hart en nieren moet zitten om hem echt succesvol uit te voeren. Dat is enerzijds een veranderkundige  vraag, die alles met implementatie te maken heeft. Anderzijds is het een strategisch planningsvraagstuk; wie en wat hebben we in de organisatie om de strategie mogelijk te maken? Wat hebben onze mensen in huis en wat moeten of kunnen ze nog ontwikkelen? Wie en wat hebben we nog nodig om de strategie succesvol te maken en hoe past dat binnen de mogelijkheden van zowel onze organisatie als de (arbeids)markt?

Performability begeleidt en geeft richting aan de te maken analyses om dat wat nodig is en dat wat mogelijk is in kaart te brengen. We helpen bij het maken van weloverwogen en realistische keuzes bij het formuleren en implementeren van een organisatie- en HR-strategie die toekomstbestendig is. Onze aandacht richt zich deels op het papier, maar meer nog op de mens en bouwen de brug daartussen. Het zijn immers de leidinggevenden en medewerkers die de strategie tot realiteit moeten maken. We zien daarom een vooraanstaande rol weggelegd voor Strategisch HRM ; met de juiste rol en een stimulerend beleid van HRM als business partner  kan de organisatie een krachtige slag maken naar een consistente en succesvolle strategie. Dat doen we voor alle soorten organisaties; dus zowel voor private en publieke organisaties, elk bekeken vanuit hun unieke context.