Case: Van Halteren Infra

Onder de titel “Duurzame samenwerking” hebben we bij Van Halteren Infra (damwandprofessionals) de samenwerking in het bedrijf helpen verbeteren, waarmee concrete resultaten zijn geboekt.

Voor het verbetertraject hebben we Van Halteren Infra begeleid bij het verkrijgen van een ESF subsidie, bedoeld om organisaties ter helpen met slimmer werken.

Voorafgaand aan de verbeteringen hebben we een uitgebreide diagnose gemaakt op basis van de Performability Scan en interviews met een groot deel van de medewerkers en leidinggevenden. Vervolgens hebben we de teams ondersteund bij het verder ontwikkelen van de dialoog in afdelingen en teams, waarna er verbeterteams zijn opgestart met vertegenwoordigers vanuit de hele organisatie.

In de begeleiding van de verbeterteams hebben we vooral de teamleden geholpen om zelf in samenwerking concrete verbeteringen tot stand te brengen. Daarbij zijn er door teamwerk mooie resultaten bereikt op het gebied van een betere werkoverdracht, projectevaluatie en aanzienlijke kostenbesparingen in het primaire proces.

Lees meer over Van Halteren Infra op www.vanhaltereninfra.nl