Case: Project A2 Hooggelegen

Voor de vernieuwing en verbreding van de snelweg A2 bij Utrecht Hooggelegen vormde Rijkswaterstaat een alliantie met de aannemerscombinatie Trajectum Novum. Deze relatief nieuwe en hechte samenwerkingsvorm werd gebruikt om het complexe project met innovatieve oplossingen binnen de gestelde randvoorwaarden op te leveren.

Tijdens de looptijd van het project werd de samenwerking in de projectteams begeleid en halfjaarlijks gemonitord met behulp van de Performability Scan. Performability koppelde de teamprocessen aan de essentiële prestaties en de projectvoortgang van de alliantie. Bovendien voerde Performability als onderdeel van de prestatiemeting van de alliantie jaarlijks stakeholdersonderzoeken uit en deed ieder kwartaal de weggebruikersonderzoeken.

Zie voor meer informatie over de lessen van deze samenwerking een artikel in Cobouw en OTAR.

Meer over het gehele A2 project is te lezen op: www.lerenvandea2.nl